Tarımsal Biyoteknoloji bölümü başarı sıralaması ve taban puanları
Bölüm
Üniversite
Başarı
Sırası
Puan
Türü
Taban
Puanı
Tarımsal BiyoteknolojiAhi Evran Üniversitesi (Kırşehir)313.000MF-3222,899
Tarımsal BiyoteknolojiAtatürk Üniversitesi (Erzurum)312.000MF-3224,123
Tarımsal BiyoteknolojiÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi288.000MF-3237,604
Tarımsal BiyoteknolojiErciyes Üniversitesi (Kayseri)308.000MF-3227,099
Tarımsal BiyoteknolojiNamık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ)294.000MF-3234,740
Tarımsal BiyoteknolojiOndokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)271.000MF-3243,991
Tarımsal BiyoteknolojiSüleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)291.000MF-3236,058